När Stockholms litterära skyltgrupp inte lyssnar på medborgarna

rinkeby_ordFoto: Carlos Montecinos
– Vi förstår att ordet kan väcka anstöt, men läser man texten djupare märker man att det inte finns något rasistiskt med sammanhanget. Författaren skildrar endast en tidsanda. Att ta bort skylten vore att försöka sudda ut en bit av historien, säger Marie Gustavsson till Mitt i Stockholm.
http://www.mitti.se/?p=43681

Stockholms stad satte upp en skylt i kommunorten Rinkeby 2004, med citat från en bok där en mening innehåller n-ordet, taget utanför sitt sammanhang. Det upprör medborgarna i området (ordet är nästan bortristat på skylten), men stadens ”litterära skyltgrupp” hävdar att det vore att sudda ut en bit av historien om skylten togs bort.

En gång till: Kommunens medborgare ogillar en skylt med ett rasistiskt begrepp. En ”skyltgrupp” anlitad av kommunen, som troligen inte alls bor i området, tycker att ordet som i historien har använts för att förminska och förtrycka mörkhyade människor, är acceptabelt då skylten citerar en bok från 1996, och utan skylten skulle det vara som att vi suddade ut en bit av historien.

Här är hela citatet, komplett med den koloniala retoriken:

Blenda försöker beskriva den. Lukten av masala och mynta och vitlök och rått kött i snabbköpet. Gamla brunögda män i persianmössor, på parkbänkar. Liksom vilande i nån tid som aldrig tar slut. Sylvia satt och tänkte på sin första Parisresa, det var första resan utomlands och hon hade aldrig sett en neger. Som man sa. Sen var det en annan resa dit, på åttiotalet, då hon upptäckte vad som hade hänt med kvarteren bortom Pigalle.

Mörka vågor över världen.

De flesta människor är mycket mörka och mycket fattiga. Nu rör de sig i väldiga vågor över kontinenterna. Bildar världar inuti den kända världen: Kreuzberg, Rue des Abesses, Rinkeby. Fyller den inifrån med växtkraft som spränger, obevekligen.

Men om vi ska följa den litterära skyltgruppens linje till fullo.
Låtom oss då sätta upp en skylt om Sveriges stöd till rasbiologi (Rasbiologiska institutet i Uppsala m.m.) i borggården till Stockholms Stadshus. Vi kan kalla det ”Det rasistiska Stockholm”, där skylten kan vara ett citat om ”den svenska rasens överlägsenhet” av Herman Lundborg. Han var trots allt, under sin storhetstid, en uppskattad forskare vid ett av Sveriges mest anrika lärosäten. Hans bidrag till svensk historia kan den litterära skyltgruppen vi kanske inte betvivla (jo).

Föreslagsvis placeras detta citat ut:

Vårt lilla folk, som för något tusen år sedan räknade endast en bråkdel av landets nuvarande befolkning, har oavlåtligen ökats. En stor del har utvandrat till alla möjliga länder i Europa och andra världsdelar och där bidragit till att höja kulturen. Den goda ras vi fått i arv av en givmild natur har ingenstädes förnekat sig.
— Herman Lundborg, tidigare student i Stockholm och den förste chefen för Statens institut för rasbiologi, 27 oktober 1927

När Stadshusets invånare – det vill säga stadens kommunpolitiker – klagar över detta tilltag kan deras borttagande av skyltgruppens nya skylt förklaras med hur det vore att sudda ut en bit av historien om den togs bort.

Skulle det bidraget till svensk historia uppskattas av Stockholms litterära skyltgrupp? Nej, skylten skulle tas bort, då kommunpolitikerna inte uppskattar rasbiologi, även om det vore att sudda ut en bit av historien. Vad bra att vi lyssnar på dessa hypotetiska ledamöter i Stockholms kommunfullmäktige. Men vem lyssnar på våra verkliga medborgare i Stockholms stad, vem lyssnar på invånarna i Rinkeby? Inte är det den litterära skyltgruppen i alla fall.

Det finns andra skildringar av Rinkeby som skyltgruppen skulle kunna använda istället. Varför inte ett citat ur Bortom mammas gata (2001) av författaren Alexandra Pascalidou, som själv har vuxit upp i området? Nej, det kanske skulle vara att sudda bort en bit av historien. Historien som är rasistisk.

Annonser

Några saker som Stefan Olsson verkligen har glömt…

Stefan Olsson, borgerlig regeringshejare och moderat (enligt egen utsago) har skrivit ett blogginlägg om frågor som Omar Mustafa tydligen har glömt att besvara. Så nu svarar jag på de frågorna åt honom, med hjälp av den rapport som han själv hänvisar till.

Stefan Olssons kritik är lite konstig. Rapporten han citerar ur är skriven av Nätverket Svenska Muslimer i Samarbete, och är ett svar till FN:s rasdiskrimineringskommitté (ICERD), för att nyansera diskussionen om diskriminering av den muslimska gruppen i Sverige. Om man läser i rapporten, så verkar den ju besvara hans frågor på exakt de sidor han hänvisar till. Dessutom framställer han deras analyser och åtgärdsförslag på ett felaktigt sätt. Jag är också kritisk mot en del punkter i den rapporten, men man behöver inte snedvrida deras argument för att misstänkliggöra Omar Mustafa ännu mer.

Rapporten handlar om antirasism och är en kritik mot hur förd politik inte riktigt har gett en större integration och inkludering av människor med mulimsk tro, inte nödvändigtvis en rapport om hur man ska tackla frågor som hedersrelaterat våld, religionsfrihet m.m.

I rapporten finns fullt med hänvisningar till det han letar efter.

Det är ohederligt med den här typen av straw man-kritik. Olsson valde troligtvis att inte citera ur rapporten då hans frågor besvarades i den, utan att bara hänvisa till rapporten med sidnummer, vetandes att folk inte skulle slå upp rapporten för att se om det han påstår är sant. Tråkigt.

Stefan Olsson:

– Varför anser du att svenska statens arbete mot hedersrelaterat våld är meningslöst (s. 36)? Tycker du inte att statens kraftiga satsning på att komma tillrätta med detta problem varit en riktig satsning?

– Varför är det ett problem att svenska staten har satsat resurser på att komma tillrätta med tvångsgiften och äktenskap mellan minderåriga (s. 35)? Visst, det handlar om få personer, men varför ska inte lagstiftningen skydda dem? Är det inte bra att staten skärper reglerna så att bara den som är myndig kan gifta sig?

Svar:
Ang. ”överslätande av hedersrelaterat våld” refererar rapporten till utvärderingen av Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld från Umeå Universitet.

Citat från utvärderingen (s. 4):

Därutöver har utvärderingen dragit tre slutsatser om programmets måluppfyllelse och en slutsats om satsningens negativa konsekvenser.

  1. Regeringens insatser har framförallt riktats direkt och indirekt till offer, i första hand flickor och unga kvinnor. Insatser riktade till pojkar/unga män och HBTungdomar har genomförts i betydligt mindre omfattning.
  2. Målet att tillhandahålla skyddat boende för flickor och unga kvinnor har uppnåtts, samtidigt som de långsiktiga effekterna av insatsen är osäkra.
  3. Kunskap om HRV [hedersrelaterat våld] som ett sammansatt problem har ökat inom berörda myndigheter och kommuner, medan de attitydpåverkande insatserna och projekten inte uppvisar några tydliga resultat.
  4. Projekt och insatser som inte beaktar misstänkta förövares rättssäkerhet och behov av stöd riskerar att få negativa konsekvenser för individ, familj och samhälle.

Insatserna kan alltså sägas inte ha varit supereffektiva. Det är inte nödvändigtvis icke-socialdemokratiskt att göra en sån tolkning. Den tolkningen gör i alla fall forskare på Umeå Universitet. Den här kritiken tycker alltså Stefan Olsson är ett överslätande av hedersrelaterat våld.

S. 36 i rapporten:

Out of 8 500 Swedish Youths who answered their survey only 1 per cent said they actually worried about not being able to choose who they should marry. The problem of forced marriages is thus rather marginal it seems, but the author of the report still made it a point to mention that more youths are worried about a lack of freedom to choose their spouse in areas with a high prevalence of Muslims.

Kritiken handlar alltså om svenska statens satsningar för att komma tillrätta med tvångsgiften och äktenskap mellan minderåriga har i större grad lyckats stigmatisera muslimer än de har lyckats stävja tvångsgiften och äktenskap mellan minderåriga. Är det osocialdemokratiskt?

Stefan Olsson:

– Tycker du verkligen att det är en bra idé att vi ska börja registrera vilken trostillhörighet folk har (s. 15)? Finns det inte ett värde i att låta en sådan sak som trostillhörighet vara något som staten lämnar åt medborgarna själva att sköta?

Svar: s. 6 i rapporten (åtgärdsförslag):

The Swedish government should comply with the Committee on the Elimination of Racial Discrimination’s (CERD) recommendation by providing o”cial statistics on the composition of the population so that more can be known about the causes, extent, nature and effects of racial discrimination in Sweden. It will take additional examination and dialogue with minority groups before settling on appropriate methodological approaches, however, the government is well advised to heed the recommendations from the Equality Ombudsman’s preliminary study of methods for determining the population’s composition and living conditions when complying with the requirements of CERD in this matter,

FN:s konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering föreslår att Sverige ska bli bättre på att föra statistik kring diskriminerade minoritetsgrupper. Det kan man tycka vad man vill om, men jag läser det inte riktigt som att rapportförfattarna tycker att ”staten ska registrera vilken trostillhörighet folk har”. Är FN-konventionen osocialdemokratisk också, enligt Stefan Olssons insinuationer?

Stefan Olsson:

– Jag kan förstå att du vill ha registrering av trostillhörighet eftersom du också vill införa kvotering på arbetsmarknaden för religiösa minoriteter (s. 6). Men tror du verkligen att kvotering på religiös grund är en bra idé?

Svar: s. 6 i rapporten

At a minimum, Positive Action Measures with regard to ethnicity and religion in the realm of working life and higher studies should be allowed by law to the same extent that it is currently allowed in regard to gender. In particular, Positive Action Measures should be implemented in regard to government agencies so that Muslims and other racialised groups are adequately represented.

Åtminstone kan positiv särbehandling i arbetslivet och högre utbildning tillåtas, skriver rapportförfattarna. Särskilt i myndigheter, för att tillgodose en ordentlig representation. Det här är inte heller en ny syn på politisk representation, fråga vilken statsvetare som helst. I Sverige har vi haft principen ”varannan damernas” på valsedlar i flera decennier (vilket har visat sig ge högre kompetens). Är det osocialdemokratiskt? Kanske tvärtom?

Stefan Olsson:

– I er rapport kallar ni Sverige för en apartheidstat (s. 20). Jag har förstått att ni känner er diskriminerade, men tycker du verkligen att Sverige är som Sydafrika var när apartheid rådde?

Svar:

Ordet ”apartheid” dyker upp två gånger i rapporten, en gång i rubriken på s. 20 ”On Apartheid and racial segregation” och en gång i innehållsförteckningen, för att ordet dyker upp i rubriken på s. 20. Ser inte riktigt hur Omar Mustafa och de andra författarna kallar Sverige för en apartheidstat, för om man verkligen hade läst rapporten noga hade man insett att rubrikerna är samma som artiklarna i FN:s rasdiskrimineringskonvention.

Article 3 States Parties particularly condemn racial segregation and apartheid and  undertake to prevent, prohibit and eradicate all practices of this nature in territories under their jurisdiction.

Även om man kan tvivla på användandet av begreppet i det svenska sammanhanget, tror jag nog de menar den segregation som existerar i svenska städer (miljonprogram, etnisk diskriminering etc).

Stefan Olsson:

– Ni är inte nöjda med hur muslimer porträtteras i svenska medier, men på vilket sätt menar du att Justitiekanslern ska ingripa för att säkerställa att medierna är ”socially responsible, fair, accurate, thorough, comprehensive, and balanced” (s. 7)? Det betyder ju att JK måste ges nya befogenheter långt utöver vad Tryckfrihetsförordningen tillåter idag? Tycker du verkligen att staten ska ingpripa mot fria medier som inte är ”balanced” eller ”comprehensive”? Hur stora inskränkningar i yttrandefriheten tänker du dig?

Svar: s. 7 i rapporten:

The government through its various branches, such as the Chancellor of Justice, must ensure that media organisations fulfill their obligation to be socially responsible, fair, accurate, thorough, comprehensive, and balanced and that the right to freedom of expression is balanced by respect for the rights and reputations of others. Special attention needs to be paid to the commentary fields of Internet media outlets. The government should also support increased representation of people from culturally diverse backgrounds on the editorial and management positions of public service broadcast media bodies as well as in the presentation of news. To this end, Sweden’s Television should lift its discriminatory ban on head scarves for hostesses.

Stefan Olsson glömde citera detta (översatt av mig): ”att balansera yttrandefriheten mot respekt för andras rättigheter och rykte”. Det kanske en del kan sägas regleras i hets mot folkgrupp i Brottsbalken, som JK tar emot många anmälningar om. Är det enligt Stefan Olsson då osocialdemokratiskt att vara för den paragrafen i Brottsbalken?
När det gäller särskild fokus på kommentarsfält, så är det något som Moderaternas justititeminister redan har föreslagit: http://www.svt.se/nyheter/sverige/ask-vill-skarpa-lagen-om-fortal

Den skildring som Stefan Olsson har gjort kan inte vara representativ för rapporten. Man borde nog läsa källan ordentligt innan man läser det han skriver. Kanske.